"toi-cam-thay-buon-cho-thuc-trang-day-hoc-mon-van-trong-truong-pho-thong-hien-nay" (Có 1 kết quả)

  • Học trò khổ, giáo viên nào có sướng!

    Học trò khổ, giáo viên nào có sướng!

    TTO - Đọc bài viết “Ôn thi như vậy, con tự học ở nhà còn tốt hơn!”, là một giáo viên văn từng dạy qua nhiều cấp học, tôi cảm thấy buồn cho thực trạng dạy học môn văn trong trường phổ thông hiện nay.

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều