"san-pham-du-lich" (Có 1 kết quả)

  • Làm mới sản phẩm du lịch

    Làm mới sản phẩm du lịch

    Phát huy tiềm năng, bản sắc độc đáo của mỗi địa phương, thời gian qua, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới với nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Nỗ lực tự làm mới mình đã mang lại triển vọng liên kết, hợp tác cho các địa phương trong thời gian tới.

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều