"mau-hoan-thu" (Có 1 kết quả)

  • Sếp không cho thư ký mặc đẹp đi làm vì sợ vợ ghen

    Sếp không cho thư ký mặc đẹp đi làm vì sợ vợ ghen

    Tôi không biết như thế nào lúc này, vì hiện tại tôi có một công việc khá tốt, thu nhập khá cao, và tôi cũng muốn tiếp tục công việc này. Chỉ là, làm ở đây, tôi giống như người nhà quê, có lương tốt, có vị trí trong lòng sếp nhưng lại không được sống đúng với mình, không được làm điệu đà như những người con gái khác.

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều